Lượt truy cập: 970851   Trực tuyến: 7
Liên hệ |   090 828 9999

Mặt bằng tổng thể

MẶT BẰNG TỔNG THỂ THÀNH PHỐ SINH THÁI NĂM SAO


CHỦ ĐẦU TƯ: TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO


QUY MÔ DỰ ÁN: Tổng diện tích 420 ha, giai đoạn 1: 220 ha. 

VỐN ĐẦU TƯ: 15.000.000.000.000 đồng
                         (Mười lăm nghìn tỷ đồng)
Bản đồ mặt bằng tổng thể 220ha - tỷ lệ 1:2000


Sơ đồ khu vực tổng thể 220ha - tỷ lệ 1:2000Mặt bằng tổng thể 3D Lucky Land 39ha Giai đoạn 1